Stawki czynszu najmu i dzierżawy na terenie Targowiska Miejskiego Kawaleryjska 1

 

1. Opłata rezerwacyjna z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.
Przeznaczenie nieruchomości
Opłata rezerwacyjna
w zł/ miesiąc
Opłata rezerwacyjna
w zł/ dzień
1.
- handel z ręki, stołu, inne, (bez możliwości stałej zabudowy),
stoisko o pow. 1,50 m²,
wielokrotność opłaty- za każde kolejne stoisko o pow. 1,50m²
122,41
17,16
2.
Sektor OW 1 (owoce-warzywa)
- handel (bez możliwości stałej zabudowy)
stanowisko- powierzchnia 6,00 m² (2x3)
114,40
45,76

 

2. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.
Przedmiot dzierżawy
Czynsz w zł/ miesiąc
kwota
1.
Sektor (A, B, Bema, C, D, F, G, H, I, P, S, SW, SX,W)
- do 5 m²
196,77
- powyżej 5 m² do 8 m²
215,07
- powyżej 8 m² do 12 m²
307,74
- powyżej 12 m² do 20 m²
343,20
- powyżej 20 m²
343,20 + 20,59 za każdy rozpoczęty metr
2.
Sektor I - 6 m²
343,20
3.
Boks w Pawilonie nr 4 „złoto”
122,41

3. Miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z przeznaczeniem na powierzchnię wystawową przy tymczasowych obiektach budowlanych objętych umową dzierżawy                          ( z wyłączeniem stanowisk, objętych opłatą rezerwacyjną) - 5,72 zł/ 1m² gruntu.

1 Załącznik do zarządzenia Nr 71/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia2023r.,  Tabela stawek nr 12
Powrót na początek strony