Stawki czynszu najmu i dzierżawy na terenie Targowiska Miejskiego Kawaleryjska 1

 

1. Minimalny miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.
Przedmiot dzierżawy
Czynsz w zł/ miesiąc
kwota
1.
Sektor (A, B, Bema, C, D, F, G, H, I, P, S, SW, SX,W)
- do 5 m²
196,77
- powyżej 5 m² do 8 m²
215,07
- powyżej 8 m² do 12 m²
307,74
- powyżej 12 m² do 20 m²
343,20
- powyżej 20 m²
343,20 + 20,59 za każdy rozpoczęty metr
2.
Sektor I - 6 m²
343,20
3.
Boks w Pawilonie nr 4 „złoto”
122,41

2. Minimalne miesięczne stawki czynszu z tytułu najmu 1 m² powierzchni lokalu (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p
Przeznaczenie lokalu
Stawki w zł/1m² powierzchni użytkowej lokalu
1.
Cele handlowe, gastronomoczne, usługowe,wystawiennicze
12,00

3. Opłata rezerwacyjna z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT).

L.p.
Przeznaczenie nieruchomości
Opłata rezerwacyjna
w zł/ miesiąc
1.
- handel z ręki, stołu, inne, (bez możliwości stałej zabudowy),
stoisko o pow. 1,50 m²,
wielokrotność opłaty- za każde kolejne stoisko o pow. 1,50m²
122,41
2.
Sektor OW 1 (owoce-warzywa)
- handel (bez możliwości stałej zabudowy)
stanowisko- powierzchnia 6,00 m² (2x3)
114,40

4. Miesięczna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z przeznaczeniem na powierzchnię wystawową przy tymczasowych obiektach budowlanych objętych umową dzierżawy ( z wyłączeniem stanowisk, objętych opłatą rezerwacyjną) - 5,72 zł/ 1m² gruntu.

5. Dzienna stawka czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z przeznaczeniem na działalność handlowo-wystawienniczą, giełdy, jarmarki, targi itp. o powierzchni powyżej 500 m2 - 265,00 zł.

6. Dzienna opłata (nie zawiera podatku od towarów i usług VAT) z tytułu udostępnienia terenu.

L.p.
Nazwa/rodzaj sprzedaży
Opłata
zł/dzień
1.
Sprzedaż z ręki, kosza, stojaka ekspozycyjnego, skrzynki, stoisko do 1,50 m2
13,01
2.
Sprzedaż na stoisku handlowym o pow. 3 m2
- z możliwością postawienia stolika ekspozycyjnego,
stojaka itp., wielokrotność opłaty za każde
rozpoczęte 3 m
2
16,26
3.
Sprzedaż w sektorze OW1:
- z samochodu (osobowy/ bus do 3,5t), stoiska
handlowego itp., o pow. 6 m
2
24,39
4.
Sprzedaż ze stołu pod wiatą o pow. 1,50 m2
21,14

1 Załącznik do zarządzenia Nr 387/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 02 maja 2023 r.,  Tabela stawek nr 12
Powrót na początek strony