Ulgi w opłatach na Targowisku Miejskim do 14 czerwca 2020 r.

W związku z zapowiedzią otwarcia granic Polski i kolejnym etapem odmrażania gospodarki przez Rząd RP , od 15 czerwca 2020 r. zasady pobierania opłat na Targowisku Miejskim w Białymstoku wracają do poziomu określonego w Cenniku Targowiska Miejskiego.

Ilustracja do artykułu targowisko_oplaty.jpg

WSPARCIE DLA DZIERŻAWCÓW OD POCZĄTKU OKRESU ZAGROŻENIA EPIDMIĄ

Aby wesprzeć przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie obiektu, w okresie zamknięcia targowiska od 15 marca do 20 kwietnia 2020 r. z powodu wprowadzenia przez rząd stanu epidemicznego, prowadzący działalność na terenie obiektu byli całkowicie zwolnieni z opłat stałych i miesięcznej opłaty rezerwacyjnej.  Po otwarciu obiektu, od 21 kwietnia do 14 czerwca opłaty stałe i rezerwacyjne są pobierane w wysokości 50 % kwoty wynikającej z umów i cennika.

CENNIK TARGOWISKA MIEJSKIEGO >>

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości faktur za czerwiec 2020 r. udziela Administracja Targowiska pod nr telefonu 85 742-80-73.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TARGOWISKU

Dzierżawcy punktów handlowych muszą stosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

  • limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);
  • zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;
  • dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia, co najmniej raz na godzinę;
  • zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki lub
  • zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Kontakt