Wykaz wolnych działek do przetargu na Targowisku w maju 2020 r.

Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Kierownik Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowo - Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. nr 7/2018 z dnia 24 maja 2018 r., wolne działki na Targowisku Miejskim w Białymstoku będą udostępniane Poddzierżawcom w drodze przetargu. Kontakt telefoniczny pod nr 85 742-18-89.

Ilustracja do artykułu 0x0maj2020.jpg

Uchwała Zarządu oraz Zasady udostępniania na podstawie przetargu wolnych działek (stoisk, boksów) znajduje się w Biurze Targowiska Miejskiego i w Biurze Spółki przy ulicy Kamiennej 17 w Białymstoku. Działki znajdujące się na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczone do poddzierżawy w ramach przetargu:

SEKTOR A:

4, 11, 12, 43,51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 79, 80, 83, 84, 88, 89, 96, 105, 106, 119, 120, 128, 129, 130, 146, 173, 180, 186, 199, 201, 207, 227, 228, 246, 247, 248, 252, 275, 280, 282, 290,

SEKTOR B:

13, 30, 35, 38, 47, 56, 58, 59, 62, 71, 125, 139, 141, 141 X, 144 X, 145,

SEKTOR BEMA:

2, 8, 11, 44, 49, 58, 64, 88, 96, 98, 99,128, 129, 140, 149 X, 154 X, 156 X, 169, 181, 190, 204, 224, 225, 226 X 227 X, 229, 230, 231, 233, 240, 241, 245,246, 248, 259 X, 271, 273, 274, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 292, 325, 326, 370, 382, 383, 396, 397, 398, 401, 404, 405, 406, 410, 412, 414, 422, 426 X, 427, 429, 430, 431, 432, 436,  437, 489, 512, 513, 519, 520, 529, 532, 536, 537, 541, 553, 557, 558, 559, 561, 564, 568,

SEKTOR C: 3 X, 93, 127, 148, 151, 197, 204,

SEKTOR D:7, 8, 14, 17, 23, 46, 47, 50, 52, 53, 66, 95, 103, 104, 110, 123, 124, 130, 131, 134, 139, 143, 148,

SEKTOR F: 1, 1 X, 2, 28, 29, 34, 35, 60, 61, 63, 73, 74. 82, 89, 90

SEKTOR I:13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 31,

SEKTOR J: 21, 25 X, 26, 31, 32, 44, 45, 50,

SEKTOR P : 15, 63,

PAWILON D: 27 m2 , 42 m2 ,

PAWILONY G: 6/1, 6/15(20 m2 )

PAWILON 6: lok.16(35 m2)

PAWILON 7: 102 m2

SEKTOR S:3, 5, 20, 38, 39, 51,

SEKTOR SW:12, 13,14, 20

SEKTOR SX: 5, 6, 7, 8/1, 9/1, 15, 16, 18, 26, 39, 40, 56, 57, 59, 60, 63, 82, 88, 89, 90, 99, 100, 168, 179, 180, 181,

SEKTOR W: 13, 20, 24, 24 X, 25, 36, 39, 40, 50, 68, 68 X, 73, 94, 94 X, 95, 95 X, 96, 102, 104

SEKTOR Z: 14, 21, 42, 45, 75,

 Oferty na poddzierżawę działek należy składać na piśmie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Biura PUHP Lech Sp. z o.o., Białystok, ul. Kamienna 17, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pierwszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Targowiska o przeznaczeniu działki do poddzierżawy. 

Ceny minimalne czynszu poddzierżawnego netto wynoszą:

SEKTOR A: 172 PLN z wyłączeniem działki 51, 247, 290-188 PLN

SEKTOR B: 269 PLN z wyłączeniem działki, 144 X-372(24 m2 ), 141 X, 145 – 300 PLN,

SEKTOR BEMA: 172 PLN z wyłączeniem działek 11-354 PLN 44, 49, 53, 58, 80, 96, 97, 98, 116, 128, 129, 135, 292, 293, 426 X, 427, 430, 431, 432, 520, 532, -188 PLN, 2, 553-300 PLN, 541, 557, 561-390 PLN,

SEKTOR C: 172 PLN, z wyłączeniem działki 93, 127-300 PLN

SEKTOR D: 172 PLN z wyłączeniem działek 13, 110, 134,139, 131, 148-188 PLN,

SEKTOR F: 172 PLN

SEKTOR I:  300 PLN

SEKTOR J:  172 PLN

SEKTOR P:  269 PLN, działek 40, 63-300 PLN

PAWILON D: 326 PLN (27 m2 ) ,427 PLN (42 m2 )

PAWILONY G: 300 PLN

PAWILON 6: 485 PLN(35m2)

PAWILON 7: 613,93 PLN

SEKTOR S: 269 PLN,

SEKTOR SW: 188 PLN z wyłączeniem działki 14 - 269  PLN

SEKTOR SX: 188 PLN, działki 26, 168, 179-172 PLN

SEKTOR W: 172 PLN, z wyłączeniem działki 24 X, 68 X, 94 X, 95 X-188 PLN, 39,-269 PLN,

102-300 PLN

SEKTOR Z: 107 PLN

Oferty są przyjmowane od 11.05.2020 do 25.05.2020 do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 25.05.2020 o godzinie 1015  w siedzibie Spółki „LECH” w Białymstoku ul. Kamienna 17. 

Szczegółowych informacji udziela administracja Targowiska pod nr tel. 85 742-18-89.

Kontakt