Handel na Targowisku Miejskim w niedziele

Biuro Targowiska Miejskiego w Białymstoku informuje, iż targowisko w niedziele będzie otwarte.

Ilustracja do artykułu targowisko_dzialki.jpg

Stosownie do artykułu 6 ustęp 1 punkt 27 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę - zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że zakaz nie dotyczy placówki handlowej, w której sprzedaż będzie prowadził osobiści właściciel.

Obowiązujący tekst ustawy jest dostępny dla zainteresowanych w budynku radiowęzła.

attach_file Załączniki

Kontakt